หน้าแรก

ย้อนรอย‘โฮปเวลล์’ จาก2พันล้านสู่‘ค่าโง่’หมื่นล้าน

ย้อนรอย‘โฮปเวลล์’ จาก2พันล้านสู่‘ค่าโง่’หมื่นล้าน

จุดเริ่มต้นของโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกกันว่า โฮปเวลล์ มาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2532 ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ มีมติเห็นชอบในหลักการตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกทม. จากจุดเริ่มต้น 3 ตอน คือกรุงเทพฯ- บางซื่อ,ยมราช- มักกะสัน และมักกะสัน-แม่น้ำ ระยะทาง 13 กม. ใช้เงินลงทุนเพียง 2 พันล้านบาท โดยให้คมนาคมไปดําเนินการให้มีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด