หน้าแรก

ครม.ปรับแผนใช้งบ‘เงินกู้’ หนุน‘เราชนะ’-ขยาย‘คนละครึ่ง’

ครม.ปรับแผนใช้งบ‘เงินกู้’ หนุน‘เราชนะ’-ขยาย‘คนละครึ่ง’

หลังการระบาดโควิด-19 เมื่อครั้งก่อน รัฐบาลไทยได้ออก "พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดฯ)" ซึ่งการพิจารณาใช้เงินก้อนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเปิดโควิดระลอกใหม่ แผนการใช้เงินดังกล่าวต้องปรับและจัดการใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงมีโครงการบางส่วนเพิ่มขึ้นมา เช่น เราชนะ โครงการบางส่วนขยายกรอบการทำงานเพิ่ม เช่น คนละครึ่ง และบางโครงการอาจต้องยกเลิกหรือปรับลดแผนการใช้เงินแม้จะได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้วก็ตาม