"ทวิตเตอร์"เครื่องมือสื่อสารของผู้นำโลก


"ทวิตเตอร์"เครื่องมือสื่อสารของผู้นำโลก

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของทั่วโลกไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐสภา ในยุคที่เทคโนโลยีเปรียบเหมือนปัจจัย5ในการดำเนินชีวิต สื่อสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้นำกับประชาชน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์