'ชะนี' นักปลูกป่าแห่งเขาใหญ่


โดย นฤมล ทับปาน

'ชะนี' นักปลูกป่าแห่งเขาใหญ่

ชะนีไทยจะช่วยโลกได้อย่างไร นักวิทยาศาสตร์เปิดแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต หาคำตอบในป่าใหญ่

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย