ผุด‘ศูนย์จีโนมิกส์’อีอีซี หนุนอุตฯแพทย์สมัยใหม่


โดย นครินทร์ ศรีเลิศ

ผุด‘ศูนย์จีโนมิกส์’อีอีซี หนุนอุตฯแพทย์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์ครบวงจร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นและมีการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยหนึ่งในสาขาการแพทย์สมัยใหม่ที่จะมีการผลักดันให้มีการเกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซี คือ โครงการการลงทุนด้านจีโนมิกส์ (Genomics) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามจะค้นหาลำดับดีเอ็นเอ (DNA sequence) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตและการทำแผนที่พันธุศาสตร์ (Genetic mapping)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ