ค่ายปรับทัศนคติที่ ‘ซินเจียง’


โดย จินตนา ปัญญาอาวุธ

ค่ายปรับทัศนคติที่ ‘ซินเจียง’

เปิดใจชาวอุยกูร์ในศูนย์ฝึกอาชีพ ที่รัฐบาลจีนอ้างว่าจำเป็นต้องบำบัดพวกเขาให้พ้นจากลัทธิสุดโต่งทางศาสนา

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย