‘ปตท.’ชูต้นแบบยุโรป ปั้นสมาร์ทซิตี้อีอีซีไอ


โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ

‘ปตท.’ชูต้นแบบยุโรป ปั้นสมาร์ทซิตี้อีอีซีไอ

นโยบายยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค“ไทยแลนด์ 4.0” ที่วางเป้าหมายให้ประเทศไทยผ่านพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) และหนึ่งในนั้นค่ือ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซีไอ)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ