ล้อมวงเศร้า เล่าเรื่อง'ใจ'


โดย นฤมล ทับปาน

ล้อมวงเศร้า เล่าเรื่อง'ใจ'

ความเจ็บปวดทางใจนี้ จะบรรยายเป็นคําพูดอย่างไร ความรู้สึกสูญเสียครั้งนั้น จะระบายเป็นภาพวาดได้อย่างไร หากสิ่งที่คนๆ หนึ่งได้เจอ เป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ก็เลือนราง ไม่ใช่ตามหลอกหลอนอย่างที่คนซึมเศร้าต้องเผชิญ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย