10 ทักษะแรงงานในอนาคต


10 ทักษะแรงงานในอนาคต

ในโลกที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) สร้างผลกระทบเกิดขึ้นกับคน แรงงานมนุษย์ เมื่อ AI สามารถเข้ามาทำงานทดแทนทักษะบางอย่างของมนุษย์ได้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์