คะแนนโครงสร้างพื้นฐานร่วง กดอันดับขีดแข่งขันไทย


คะแนนโครงสร้างพื้นฐานร่วง กดอันดับขีดแข่งขันไทย

World Economic Forum (WEF) รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ปี 2562 ประเทศไทยมีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 40 ลดลงจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด 141 ประเทศ ซึ่งการที่ไทยหล่นลงมาอยู่อันดับที่ 40 เป็นอันดับที่เท่ากับปี 2561

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ