จัด‘อปท.’11 คลัสเตอร์ รับมือ‘กำจัดขยะ’อีอีซี


โดย วัชร ปุษยะนาวิน

จัด‘อปท.’11 คลัสเตอร์ รับมือ‘กำจัดขยะ’อีอีซี

การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะมีส่วนทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มี 4 ล้านคน เพิ่มเป็น 6 ล้านคนในปี 2580 รวมทั้งหากสนามบินอู่ตะเภาเปิดบริการเต็มที่จะมีผู้โดยสารผ่านสนามบินแห่งนี้ถึงปีละ 60 ล้านคน รัฐบาลจึงผลักดันแผนกำจัดขยะมูลฝอยในอีอีซีเร่งด่วนเพื่อรองรับขยะที่จะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ