"ผู้บริโภค"ผวาเศรษฐกิจทรุด "ดัชนีเชื่อมั่น"ร่วง8เดือนติด


"ผู้บริโภค"ผวาเศรษฐกิจทรุด "ดัชนีเชื่อมั่น"ร่วง8เดือนติด

ม.หอการค้าไทยเผยผลของการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ต.ค. 2562 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,249 คนพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แม้ว่ารัฐบาลเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมามากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ