"หอการค้า"ยื่น6แผนดันเศรษฐกิจภาคตะวันออก


โดย ประภาศรี โอสถานนท์

"หอการค้า"ยื่น6แผนดันเศรษฐกิจภาคตะวันออก

การประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ระดมความเห็นของหอการค้า 5 ภาค เพื่อสรุปความเห็นของหอการค้าไทยในการเสนอรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2563 ให้ขยายตัวอย่างน้อย 3%

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ