เปิดบันทึก4ชั่วโมง เกษตรฯชงเลื่อนแบน3สาร2ปี


เปิดบันทึก4ชั่วโมง เกษตรฯชงเลื่อนแบน3สาร2ปี

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ใช้เวลารวม 4 ชั่วโมง ก่อนจะมีมติให้ออกประกาศกําหนดวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 สําหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจํากัดการใช้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ