อุตฯผนึก‘ท้องถิ่นญี่ปุ่น’ ดึง‘ถ่ายทอดเทคโนโลยี’


อุตฯผนึก‘ท้องถิ่นญี่ปุ่น’ ดึง‘ถ่ายทอดเทคโนโลยี’

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขยายความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น เพื่อดึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ