กรมชลฯหวั่น‘อีอีซี’ขาดน้ำ เข้มงวดแผน‘ลดใช้ 10%’


โดย ยุพิน พงษ์ทอง

กรมชลฯหวั่น‘อีอีซี’ขาดน้ำ เข้มงวดแผน‘ลดใช้ 10%’

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำจำนวนมาก ในขณะที่สถานการณ์แล้งในปี 2563 รุนแรงกว่าที่ผ่านมาทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดแผนลดใช้น้ำในอีอีซี

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ