‘ภาคธุรกิจ’ประกาศจ้างงานลดลง


โดย บิ๊กดาต้า

‘ภาคธุรกิจ’ประกาศจ้างงานลดลง

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยอีไอซี (Economic Intelligence Center) ทำการรวบรวมข้อมูล (web scraping) จำนวนประกาศรับสมัครงานประเภทต่างๆ จากเว็บไซต์ JobsDB.com ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดแรงงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน พบมีจำนวนลดลงในทุกกลุ่มเงินเดือน โดยงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทมีจำนวนลดลงมากที่สุดถึง 50.9% น่าจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสาขาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การผลิตรถยนต์และค้าส่ง-ค้าปลีก

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์