ส่งออกบวก2เดือนต่อเนื่อง สินค้าอาหารมาแรงช่วงโควิด


ส่งออกบวก2เดือนต่อเนื่อง สินค้าอาหารมาแรงช่วงโควิด

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) รายงานสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน เม.ย.2563 ซึ่งการส่งออกกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อการ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าอาหารที่มีความต้องการสูงในตลาดโลกช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ