ภูมิคุ้มกันหมู่ ทั่วโลกต้องรออีกนาน


ภูมิคุ้มกันหมู่ ทั่วโลกต้องรออีกนาน

ภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) คือภาวะที่ประชากรส่วนมากของสังคมมีภูมิคุ้มกันโรค โดยคิดเป็นสัดส่วนจำนวนคนที่สูงมากพอ (ราว 60%) จนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ ภูมิคุ้มกันหมู่นี้อาจได้จากการฉีดวัคซีน หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อประชาชนหายจากโรค

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์