สกพอ.ของบฟื้นฟู 3.6 หมื่นล. ดัน‘ท่องเที่ยว-ชะลอเลิกจ้าง’


สกพอ.ของบฟื้นฟู 3.6 หมื่นล. ดัน‘ท่องเที่ยว-ชะลอเลิกจ้าง’

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) พ.ศ.2563 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ