วันนี้...ที่ปัตตานี


โดย สิรินทร์ วงศ์พานิช

วันนี้...ที่ปัตตานี

หาดใหญ่ห่างจากปัตตานีเพียงร้อยกว่ากิโลเมตร แต่ความรู้สึกและบรรยากาศที่ได้จากการมาเที่ยวปัตตานีทำให้เหมือนว่าเดินทางไกลกว่านั้น สำหรับผู้มาจากกรุงเทพฯ ข่าวก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การมาเที่ยวปัตตานีครั้งแรกนี้ ตื่นเต้นเป็นพิเศษ...

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เสาร์สวัสดี