หน้าแรก

‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ปลุกเศรษฐกิจ

‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ปลุกเศรษฐกิจ

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงที่เราต่างหวาดกลัว ปมภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มปะทุ สงครามในตะวันออกกลางทำท่าไม่จบ มีสิทธิยืดเยื้อต่อไปอีก ภาวะแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รัฐบาลแต่ละประเทศต้องหาทาง “ตั้งรับ” ให้ดี กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจให้แม่น เพราะเมื่อเกิดภาวะที่ “ทุกประเทศต้องเอาตัวรอด” ประเทศไทยจะได้ไม่บอบช้ำมาก หนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่หลายคนก็พูดถึงอยู่เรื่อยๆ คือ เรื่อง “ซอฟต์พาวเวอร์” หลายคนตั้งเป้าไว้สูงให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ใช้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย สร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักลงทุน ดึงดูดนักท่องเที่ยว