หน้าแรก

สถาบัน'ไคลเมท เชนจ์'รับมือท้าทายใหม่อุตฯไทย

สถาบัน'ไคลเมท เชนจ์'รับมือท้าทายใหม่อุตฯไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) มีสมาชิกทั่วประเทศ 14,000 บริษัท มีตั้งแต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงบริษัท SMEs และมี 45 กลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 11 คลัสเตอร์ กลุ่มการผลิต ใน 76 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ Area based มีเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมที่เป็นทีมเดียวกัน ในการเชื่อมต่อหน่วยงานภายนอกรวมถึงภาครัฐด้วย ดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมของสอท.จะส่งในวงกว้างต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกทั้งด้านสภาพอากาศหรือ Climate change และ การเคลื่อนเข้ามาอย่างรวมเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกำลังต้องการเข็มทิศที่แม่นยำและชัดเจน