Noburo เทคโนโลยีแก้หนี้นอกระบบ


โดย วันเพ็ญ แก้วสกุล

Noburo เทคโนโลยีแก้หนี้นอกระบบ

ถ้าเราทำแบบเดิม เราก็จะได้แบบเดิมๆ ธิษณา ธิติศักดิ์สกุลซีอีโอ และผู้ร่วมก่อตั้ง Noburo แพลตฟอร์มปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย บอกถึงความตั้งใจของทีมกับการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ ปลดล็อคปัญหาหนี้นอกระบบในไทยโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ