เร่งคลอด4ภารกิจรับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ


โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ

เร่งคลอด4ภารกิจรับ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 24 ก.ย.นี้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พ.ค.2562 จะส่งผลให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพน. เปลี่ยนสถานะเป็น “สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ จัดตั้ง “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ