"โลก คน เมือง" กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19


"โลก คน เมือง" กรุงเทพธุรกิจ คว้ารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19

สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชู สนับสนุน และให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองและชุมชนระดับภูมิภาค ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ