เปิดทรัพย์สินนักการเมือง 11 ส.ส.รวยเกิน 1,000 ล้าน


 เปิดทรัพย์สินนักการเมือง 11 ส.ส.รวยเกิน 1,000 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส.จำนวน 415 คน โดยเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่ง 414 คน และกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง 1 คน โดยมี ส.ส.10 คน ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และไม่ได้ขอขยายเวลา ซึ่ง ป.ป.ช.เตรียมแจ้งเตือน หากยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีก เตรียมนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง