DIGITAL TRANSFORMATION กับการอวดฉลาดของผู้นำองค์กร


โดย ฉาย บุนนาค

DIGITAL TRANSFORMATION กับการอวดฉลาดของผู้นำองค์กร

"Digital Transformation" คือคำที่ตอนนี้ถูกใช้บ่อยครั้งในทุกวันนี้โดยคนทั่วทุกมุมโลก... ซึ่งหมายถึง การมีสินทรัพย์ (Asset) ที่เป็น Digital ขององค์กร หรือการผลิตสินค้าและให้บริการ (Product and Service) หรือ ช่องทางจัดจำหน่าย (Channel) ที่เป็น Digital ออกมา…

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์