'กะปิ' เครื่องเหม็นที่หอมหวาน


โดย วทัญญู ฟักทอง

'กะปิ' เครื่องเหม็นที่หอมหวาน

รู้จักเครื่องปรุงอย่าง กะปิ ให้มากขึ้นผ่านชื่อ และคำเรียกที่รู้จักกันดีในภูมิภาคอุษาคเนย์

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย