"บีโอไอ"กระตุ้น5พันบริษัท ยกระดับเทคโนโลยีขั้นสูง


"บีโอไอ"กระตุ้น5พันบริษัท ยกระดับเทคโนโลยีขั้นสูง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการไทยแลนด์ พลัส ซึ่งเป็นแพ็คเกจเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้บริษัทที่เร่งลงทุน โดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศที่มีแผนย้ายฐานการลงทุนมาอาเซียนเพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้า

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ