อว.หนุน‘นวัตกรรมตำรวจ’ เล็งผลิตส่งตีตลาดเพื่อนบ้าน


อว.หนุน‘นวัตกรรมตำรวจ’ เล็งผลิตส่งตีตลาดเพื่อนบ้าน

สนง.ตำรวจฯ สร้างมิติใหม่วงการวิจัยจับมือกระทรวงการอุดมฯ เปิดตัวต้นแบบเทคโนโลยีพร้อมใช้จากแพลตฟอร์มไอโอที "อุปกรณ์ติดตามรถหาย" และ "ด่านตรวจอัจฉริยะ" เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสาธารณะ เผยเล็งผลิตส่งขายหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศเพื่อนบ้าน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง