ไทยรั้งอันดับ75 ดัชนีสมาร์ทซิตี้โลกปี62


ไทยรั้งอันดับ75 ดัชนีสมาร์ทซิตี้โลกปี62

ยุทธศาสตร์การสร้างสมาร์ทซิตี้ทั่วโลกพอจะสรุปความสำคัญได้ 3 ประการ คือ 1. เป็นเมืองที่พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลทางสังคม 2. เป็นเมืองที่มีการพัฒนาและมีการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีนวัตกรรมที่นำมาใช้อย่างเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และ3 เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์