9000 ไมล์ ทางไกล ‘เหยี่ยวอพยพ’


โดย วัชราภรณ์ สนทนา, อาทิตย์ ลมูลปลั่ง / ภาพ : Desmond Allen, ชูเกียรติ นวลศรี

9000 ไมล์ ทางไกล ‘เหยี่ยวอพยพ’

ทีมวิจัยไทยติดตามเส้นทางอพยพเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนและญี่ปุ่น พบเดินทางไกลถึง 14,532 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย