1 ทศวรรษ‘น่านโมเดล’ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน


โดย นครินทร์ ศรีเลิศ

1 ทศวรรษ‘น่านโมเดล’ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

“น่าน” เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และมีความสำคัญในฐานะป่าต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำภาคกลางเพราะน้ำกว่า 45% จากน่านไหลลงสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน แต่ในอดีตน่านกลับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประชากรที่ติดกับดักความยากจน มีความไม่แน่นอนของรายได้สูงจากการพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยว

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ