115 ปีโรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี


โดย ปิ่นอนงค์ ปานชื่น

115 ปีโรงเรียนราชินี สืบสานความเป็นไทยไว้ในกีฬาสี

งดงามกริยา มารยาท ถือเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนราชินีที่ปลูกฝังกันมาตลอดระยะเวลา 115 ปี หากการนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยอันได้แก่ ธรรมเนียมมารยาท ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ภาษาและวรรณกรรมไทย งานหัตถกรรมไทย มาเป็นแนวคิดหลักของกีฬาสีประจำปี 2562 มิใช่เรื่องง่าย

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
กรุงเทพวันอาทิตย์