"อสังหาฯ"เบรกลงทุนอีอีซี พิษโควิดฉุด"ดีมานด์วูบ"


โดย บุษกร ภู่แส

"อสังหาฯ"เบรกลงทุนอีอีซี พิษโควิดฉุด"ดีมานด์วูบ"

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กระทบหลากธุรกิจ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จากกำลังซื้อที่ลดลง เป็นผลจากการติดเบรกการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจค) ที่เดิมผู้ประกอบการอสังหาฯ คาดการณ์ว่า จะได้รับอานิสงส์จากความต้องการ (ดีมานด์) ที่อยู่อาศัยของแรงงานในกลุ่มนี้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ