"คมนาคม"ชงแผนอีอีซีเฟส2 ดันลงทุนขนส่ง3.8แสนล้าน


โดย วรรณิกา จิตตินรากร

"คมนาคม"ชงแผนอีอีซีเฟส2 ดันลงทุนขนส่ง3.8แสนล้าน

การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแม้การระบาดของโรคโควิด-19 จะทำให้มีการชะลอตัวลง เช่น การท่องเที่ยว แต่จำเป็นต้องวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น 5.7 เท่า ภายในปี 2580

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ