ผ่ามาตรการรัฐฟื้นกำลังซื้อ หนุนค้าปลีกฝ่าวิกฤติโควิด


โดย สรัญญา จันทร์สว่าง

ผ่ามาตรการรัฐฟื้นกำลังซื้อ หนุนค้าปลีกฝ่าวิกฤติโควิด

เครื่องยนต์เศรษฐกิจการค้าของไทยอยู่ในภาวะหดตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกไทย เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง! ทุกภาคของค้าปลีกและทุกกลุ่มธุรกิจ เป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับจากมาตรการผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" เดือน มิ.ย. การว่างงานเพิ่มขึ้นสูง การส่งออกได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดระบาดโควิดรอบ 2

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ