'คุ้มค่า-ปลอดภัย'ท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล


โดย บิ๊กดาต้า

'คุ้มค่า-ปลอดภัย'ท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล

Booking.com แพลตฟอร์มให้บริการด้านการเดินทางในโลกดิจิทัล ได้นำผลการสำรวจข้อมูลผู้เดินทางมากกว่า 20,000 คนใน 28 ประเทศซึ่งรวมประเทศไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการค้นหาและการบอกต่อของนักเดินทางบนแพลตฟอร์ม กระทั่งได้ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของการเดินทางทั้งในปีหน้าและปีต่อๆ ไป ดังนี้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์