‘คนจน’ในประเทศส่อพุ่ง หลังโควิดโจมตีศก.ไทย


โดย นครินทร์ ศรีเลิศ

‘คนจน’ในประเทศส่อพุ่ง หลังโควิดโจมตีศก.ไทย

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่รายงานเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ปี 2562 โดยเป็นข้อมูลที่ทำการสำรวจสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยระหว่างปี 2561-2562

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ