‘บีซีจี’วาระแห่งชาติ ต่อยอดไทยแลนด์ 4.0


โดย นครินทร์ ศรีเลิศ

‘บีซีจี’วาระแห่งชาติ ต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

รัฐบาลมีแผนเร่งผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี โมเดล) ซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนในอนาคต โดยจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติต่อการไทยแลนด์ 4.0 ที่หวังจะช่วยระดับเศรษฐกิจในระยะยาว

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ