‘การทูตวัคซีน’ แก้ปัญหาโควิดระบาด


โดย นันทิดา พวงทอง

‘การทูตวัคซีน’ แก้ปัญหาโควิดระบาด

การสรรหาวัคซีนคุณภาพ เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ ในการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ควบคู่ไปกับการผลักดันให้วัคซีนโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับวัคซีนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ