คนไทยสนใจ "xEV" สูงสุดในอาเซียน


โดย big data

คนไทยสนใจ "xEV" สูงสุดในอาเซียน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก หรือเรียกว่าเล็กมากก็ได้ โดยเฉพาะไฟฟ้า 100% หรือ อีวี

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์