‘ซีพีเอฟ’ชูภารกิจโควิด สร้างความมั่นคงอาหาร


‘ซีพีเอฟ’ชูภารกิจโควิด สร้างความมั่นคงอาหาร

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 111.7 ล้านคน เสียชีวิต 2.47 ล้านคน ในขณะที่ผู้ติดเชื้อในไทยถึงวันที่ 22 ก.พ.2564 อยู่ที่ 25,415 คน ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันจะลดลงมาหลักสิบ แต่การป้องกันการระบาดยังคงต้องเข้มงวดต่อเนื่อง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ