'สมาร์ทเพาส์'ฝีมือไทย แรงหนุนเทเลเมดิซีน


โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว

'สมาร์ทเพาส์'ฝีมือไทย แรงหนุนเทเลเมดิซีน

"เมดิออท" ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์สัญชาติไทย โดยการผนึกกำลังระหว่างทีมแพทย์กับทีมวิศวกรหลากหลายสาขาทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ ไฟฟ้า สมองกลและคอมพิวเตอร์ เดินหน้าทำตลาด "สมาร์ทเพาส์ (Smart Pulz)" เครื่องมือวัดสัญญาณชีพระยะไกล ผลงานอนุสิทธิบัตรที่ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ