"บิลค่าไฟฯ"แบบใหม่บอกอะไรบ้าง


"บิลค่าไฟฯ"แบบใหม่บอกอะไรบ้าง

บิลค่าใช้ไฟฟ้าทุกๆเดือน นับเป็นเรื่องปวดใจของใครหลายคน แต่จากนี้บิลค่าไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนไป โดยรัฐบาลมีแผนเตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2564-2568 เตรียมเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ (PE) เข้าไปคำนวณในต้นทุนค่าไฟฟ้า หวังสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปัจจุบัน ในบิลเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าไฟฟ้าฐาน, ค่าไฟฟ้า Ft (ค่าเอฟที) และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ