โควิด"ทองหล่อ"อังกฤษกลายพันธ์ุ แพร่เร็วติดง่าย1.7 เท่า-ระบาด170 เท่า


โดย พวงชมพู ประเสริฐ [email protected]

โควิด"ทองหล่อ"อังกฤษกลายพันธ์ุ แพร่เร็วติดง่าย1.7 เท่า-ระบาด170 เท่า

ปี 2563 การระบาด "โควิด19" ระลอกแรก เกิดขึ้นระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. ระบาดนาน 2 เดือน มีผู้ป่วยทั้งสิ้นประมาณ 3 พันราย โดยวันที่พบมากที่สุด คือ 188 ราย เป็นผู้ป่วยที่กลับมาจากพิธีกรรมทางศาสนาจากอินโดนีเซีย ผู้ป่วยเฉลี่ยหลัก 10 ราย แต่ปี 2564 การระบาดเริ่มกลางเดือนธ.ค.2563 มาจนขณะนี้ยังไม่ยุติ กระทั่งเกิดการระบาดระลอกใหม่ เรียกว่าเป็นระลอกซ้อนระลอก ที่เกิดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในสถานบันเทิง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง