‘ปตท.-บี.กริม’เข้มโควิด รักษาฐานการผลิต‘อีอีซี’


โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ

‘ปตท.-บี.กริม’เข้มโควิด รักษาฐานการผลิต‘อีอีซี’

การระบาดของโรคโควิด-19 กระจายไปทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญของภาคการผลิตที่หลายบริษัทได้วางมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการระบาดเพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินเครื่องผลิต

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ