สตาร์ทอัพเอเชียแซงหน้ารัฐ ทำ'วัคซีนพาสปอร์ต'


สตาร์ทอัพเอเชียแซงหน้ารัฐ ทำ'วัคซีนพาสปอร์ต'

ตอนนี้เริ่มมีการกระจายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และการทดสอบเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ บรรดาบริษัทสตาร์ทอัพในเอเชียกำลังหาทางใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีของตัวเองมาพัฒนาไอดีด้านสุขภาพดิจิทัล ครอบคลุมถึงวัคซีน พาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด มีแนวคิดคล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่าว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ แต่ใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ