พลังงานทดแทน อนาคตไทย สู่เป้า ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก


โดย ทีมข่าวคุณภาพชีวิต [email protected]

พลังงานทดแทน อนาคตไทย สู่เป้า ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อ "พลังงานสะอาด" และมีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามความตกลงปารีส หรือ COP 21 ที่มีเป้าหมายรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน ได้รับความสนใจในหลายประเทศ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ