ดีพเทค‘สตาร์ทอัพ’ ตอบโจทย์พัฒนา‘อีอีซี’


โดย วัชระ ปุษยะนาวิน

ดีพเทค‘สตาร์ทอัพ’ ตอบโจทย์พัฒนา‘อีอีซี’

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปรียบเหมือน sandbox รองรับกลุ่มสตาร์ทอัพที่จะนำเทคโนโลยีและแนวคิดการแก้ไขปัญหาที่จะตอบสนองความต้องการของพื้นที่ตลอดห่วงโซ่อุปทานของหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ