'อาหารสัตว์เลี้ยง'รับอานิสงส์โควิด


'อาหารสัตว์เลี้ยง'รับอานิสงส์โควิด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ทำการศึกษาโดยใช้ Google trend เกี่ยวกับการซื้อและรับอุปการะสัตว์เลี้ยงของทั่วโลก พบว่าการค้นหาใน Google คำว่า 'buy cat' 'adopt cat' และ 'buy dog' 'adopt dog' เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ แสดงถึงแนวโน้มการที่ผู้คนต้องการรับเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้มากกว่าในเวลาปกติ สอดคล้องกับงานศึกษาอื่นๆ ของต่างประเทศ พบว่าทั้งในสหรัฐ อังกฤษและเอเชียมีครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ